maandag 24 augustus 2015

Een kerstkaartje
Hallo,
Graag laat ik jullie vandaag een kerstkaartje zien. Dit kaartje heb ik gemaakt met Marianne Design producten.  (Het plaatje maar ook de snijmallen die ik gebruikte)  Op de kaart gebruikte ik de snijmallen Df3415  (op de achtergrond en de kerstballen) , Cr1204 (het kantje achter het plaatje), Cr1213 (de klimop). Deze heb ik geverfd en bewerkt met parel creme. Het plaatje en de kaart heb ik ook bewerkt met inkt. Voor de kerstballen heb ik 2 stukken (die van mal Df3415 af vallen) tegen elkaar geplakt. Eindelijk nog eens een kerstkaart gemaakt ... Op naar de volgende !
Nog een fijne dag !!
Groetjes,
Elfje


Hey,
I like to show you today is a Christmas card. This card I made with Marianne Design products. (The picture but also cutting templates which I used) On the card I used the cutting templates Df3415 (in the background and baubles) Cr1204 (the side behind the picture), Cr1213 (ivy). I paint it and decorated with pearl cream. On the picture and the card I worked with ink. For baubles I have two pieces (falling off of mold Df3415) stuck together. Finally I created a another Christmas card ... On to the next!
Have a nice day !!
Greetings,
Elfje
Challenges : 
donderdag 20 augustus 2015

Lady
Hallo,
Deze kaart wil ik jullie graag vandaag tonen. Ik heb gewerkt met een prent met een vrouw op.
Op de kaart heb ik verder gebruik gemaakt van de snijmal van Joy (achter de prent) , glitter design papier, een bloemen toef (zelf gemaakt met verschillende snijmallen + zelf gekleurd), kant en een strikje. De randen van kaart, design papier en prent zijn bewerkt.
Ik vind zo leuk om te doen (kaarten maken) ....
Dus op naar de volgende... lol
Nog een fijne donderdag !!
Groetjes en tot de volgende kaart !
Elfje


Hey,
This card I'd like to show today. I've worked with a picture of a lady on.
On the card, I have continued to use the cutting template of Joy (behind the picture), glitter design paper, a tuft of flowers (made with different cutting templates + self colored), lace and a bow. The edges of card, paper design and image are processed.
What I like to do (make cards) ....
So on to the next ... lol
Have a good Thursday !!
Greetings and until  the next card!
Elfje
Greetings :


zaterdag 15 augustus 2015

Paarse hanger ...
Hallo,

Ik kreeg een vraag of ik nog een hanger kon maken... Wel ik heb deze gemaakt weer net iets anders...
Deze heb ik in de vorm van een paarse bloem gemaakt. Als 3D plaatje heb ik viooltjes gebruikt. Als afwerking heb ik parels en lovertjes bevestigd. Op de achterkant heb ik weer een wit vlak om op te schrijven. Maar dit keer heb ik hier met paars potlood de omtrek gekleurd en vervolgens dit bewerkt met terpentine. Het was de eerste keer dat ik hiermee werkte ... Dus het was ook wat uit proberen ...
Hopelijk vind men dit leuk...
Tot een volgende keer !!!
Groetjes,
Elfje
Hello,

I got a question if I could make a pendant ... Well, I made it slightly different ...
This one I made in the form of a purple flower. If 3D picture I used violets. As a finishing touch I attached pearls and sequins. On the back, I have a white piece of paper again to write. But this time I have here with the purple colored pencil outline and then edit it with turpentine.  it was trying ...
Hopefully, they like this one ...
See you next time !!!
Greetings,
Elfje
Challenges :

Een krab kaartje voor...


Hallo,

Hier weer een kaartje van mij .... Dit kaartje heb ik voor Gaby gemaakt !!! Gaby maakt kaarten ten voordele van het kinder kanker fonds  Zij heeft een vraag gekregen voor kaartjes te maken met krabben op.  En ze heeft hier voor een oproep gedaan op haar blog...
Wil je haar ook helpen ?
Meer info kan je vinden op haar blog :
http://dol-fijnecreaties.blogspot.nl/2015/07/krab-verzoekje.html

Nu even over de kaart zelf ... Ik heb hier verschillende technieken / materialen voor gebruikt.
Op een witte strook heb ik met blauwe draad golfjes genaaid. Dit heb ik gebruikt in plaats van design papier. Uit een ander stuk wit papier heb ik vorm gestanst met een snijmal van X cut. Hier op heb ik een krab genaaid. De krab heb ik in gekleurd met kleurpotloden en terpentine en als oogjes heb ik gekozen voor lovertjes...  Een zeester steentje heb ik erop geplakt als afwerking. De zon  (een snijmal van Nellie Snellen)  en de golf (een snijmal van Marianne Design) heb ik gekleurd met waterverf.
Dit alles heb ik bevestigd op een blauwe kaart.

Misschien niet direct wat jullie van mij verwachten. Maar daar ik geen krab plaatje had was dacht ik een oplossing...

Ik hoop dat Gaby iets met mijn kaartje kan doen ...
Nog een prettige dag en tot het volgend kaartje !!
Groetjes,
Elfje
Hey,

Here's a card from me again .... This card I made for Gaby !!! Gaby makes cards for the benefit of the children's cancer fund She has received a demand for making cards with crabs on. And she has done here for a call on her blog ...
Would you help her?
More information can be found on her blog:

Now, about the card itself ... I have used different techniques / materials.
On a white strip I have sewn with blue thread waves. This I used instead of design paper. From another piece of white paper I shape cutout with a cutting template of X cut. Here I sewed on a crab. The crab I colored in with colored pencils and mineral spirits and eyes when I chose sequins ... To finish  I glued a starfish stone on it. The sun (a cutting template of Nellie Snellen) and wave (a cutting template of Marianne Design) I colored with watercolor.
All this I have mounted on a blue card.

Maybe not directly what you expect from me. But I had no crab picture and I thought this was a solution ...

I hope that Gaby could do something with my card ...
Have a nice day and the next card !!
Greetings, 
Elfje
Challenges :
Een baby ...


Hallo,
Welkom Desire !!  Dank U dat je mijn blog wilt volgen .
Graag laat ik jullie een licht kaart zien dat ik gemaakt heb. Ik heb de randen van de kaart bewerkt met een schaar. Op de kaart heb ik kant, een bloemen toef, schoentjes, de papfles en de afbeelding gebruikt . De schoentjes en de papfles heb ik genaaid, iets wat ik bijna nooit doen. Als afwerking heb ik op de bloemen glitter aan gebracht en op de kant hier en daar een pareltje.
Wat denken jullie ervan ?
Nog een fijne zaterdag en tot de volgende keer !!
Groetjes,
Elfje
Hey,
Desire welcome !! Thank you that you want to follow my blog.
I would like show you a light card that I have made. I have edited the edges of the card with scissors. On the card I used lace, a tuft of flowers, shoes, the baby's bottle and the image. The shoes and the baby's bottle I sewed, something I almost never do. To finish I bring to the flowers glitter and on the lace  little pearls here and there.
What do you think?
Have a good Saterday and until next time !!
Greetings,
Elfje
Challenges :


maandag 10 augustus 2015

en nog een keer .......een beer
Hallo,
Zoals beloofd nog een kaart met een beer. Dit keer op een beige/creme kleur. Het bevat weer een glitter achtergrond met bloemen. Maar dit keer heb ik de ovale mal CR1204 van Marianne Design gebruikt, een ander kanten lint (met nog een blauw lintje er door) en ook de bloemen toef is anders.
De bloemen toef bevat 3 zelf gemaakte bloemen, 2 met waterverf gekleurde bladeren (bruin) en de 2 krullen komen van de LR0366 van Marianne Design. Het plaatje van het beertje is een beetje een discussie hier....Is het een vrouwke of een manneke?  Een vriendje of een vriendin voor Mevrouw Beer ?
Ik wens jullie nog een fijne dag en tot een volgende keer !
Groetjes,
ElfjeHey,
As promised another card with a bear. This time on a beige/cream color. It contains again a glitter background with flowers. But this time I used the oval mold CR1204 from Marianne Design, another lace ribbon (with a blue ribbon through it) and also the flowers whisper is different.
The flowers whisper contains three homemade flowers, with two watercolor colored leaves (brown) and the two curls come from the LR0366 Marianne Design. The image of the bear is a bit of a discussion here .... Is it a woman and a man? A boyfriend or a girlfriend for Mrs Beer?
I wish you a nice day and until next time!
Greetings,
Elfje
Challenges :


zondag 9 augustus 2015

Mevrouw Beer


Hallo,
Het werd nog eens tijd voor een kaartje niet ?  Vandaag Mevrouw Beer ...
Op een witte kaart heb ik groenige bloemen achtergrond (met glitter) gebruikt. Hier op heb ik een stukje kant, de snijmal 6002/0460 van Joy, een bloemen toef, parels en natuurlijk de prent van Mevrouw Beer gebruikt.
De bloemen toef bestaat uit COL1379, CR1204, CR1276 van Marianne Design en 2 bloemetjes die ik gekocht had. In de grote bloem (CR1204) heb ik gouden glitter meeldraden bevestigd. Verder heb ik de randen van het papier bewerkt met een schaar en inkt.
Wat vinden jullie er van? Heeft Mevrouw Beer geen prachtig kleedje aan ?
Volgende keer de andere beren kaart....
Groetjes,
Elfje


Hey,
Was it not even time for a card? Today Mrs Beer ...
On a white card I used greenish flowers background (with glitter). Here I have used a piece of lace, the cutting template 6002/0460 of Joy, a flower puff, pearls and obviously the picture of Mrs Beer.
The flower puff consists COL1379, CR1204, CR1276 from Marianne Design and two flowers I had bought. In the big flower (CR1204), I confirmed golden glitter stamens. Furthermore, I have modified the edges of the paper with a pair of scissors and ink.
What do you think? Has Mrs Beer not a gorgeous dress on?
Next time the other bear card ....
Greetings,
Elfje
Challenges :