maandag 26 januari 2015

een setje kaarten met zelf gemaakt design papierHallo,

Het design papier heb ik zelfgemaakt. Ik heb het eerst geembost dan geverfd met 2 kleuren waterverf en tenslotte bestempeld met bloemen stempels (van Joy Crafts en IndigoBlu).

-Ik heb het verticaal kaartje gestanst met een mal van Xcut. Hierop heb ik (op de achterkant) een hart getekend en dit uitgeknipt (dat hart zit op de andere kaart). Ik heb een doorschijnende folie er achter geplakt en hierop een 3D afbeelding van bloemen en 2 keer de stans CR1276 van Marianne Design gebruikt. 3 plaksteentjes werken deze kaart af.

-Ik heb op horizontale kaartje het hartje van het achtergrond (design) papier gebruikt. Hierop 2 keer de stans CR1276 van Marianne Design en het 3D plaatje van de bloemen. Deze kaart bevat de tekst "Live every moment   Laugh every day     Love beyond words" die heb ik erop gestempeld (stempel is van IndigoBlu).  Op deze kaart heb ik ook 3 plaksteentjes geplakt.

Zoals U ziet heb ik 2 keer elke foto gemaakt en gepost, 1 keer met flits en 1 keer gewoon. Ik wist niet welke de duidelijkste waren
Groetjes,

Elfje
Hello,

The design paper I made myself. I first embossed then painted with two colors watercolor and finally stamped with floral stamps (Joy Crafts and INDIGOBLU).

-I have the vertical card punched with a mold of Xcut. Here I (on the back) signed a heart and cut this (that heart is in the other card). I got glued a translucent film behind and on this a 3D image of flowers and 2 times the die CR1276 from Marianne Design. 3 rhinestones works this card of.

-I used on horizontal card the heart of the background (design) paper. On this 2 times the die CR1276 from Marianne Design and the 3D picture of the flowers. This card contains the text "Live every moment Laugh every day Love beyond words" that I stamped on it (stamp of INDIGOBLU). On this card I also stuck three rhinestones.

As you can see I've made 2 times each photo and posted, one time with flash and one just once. I did not know what were the most obvious.
Greetings,

Elfje
Challenges : 

dinsdag 20 januari 2015

een lief eendje
Hallo,
Dit eendje vond ik zo schattig... ik heb er dan maar een kaartje mee gemaakt. Ik had nog een mooie basis kaart met relief liggen deze heb ik dan ook gebruikt.  Verder heb ik gebruik gemaakt van : 3D afbeelding van het eendje, 2 keer (uit rood papier) een stuk  van een mal van Marianne Design ( CR1276), een ronde die uit wit papier en een hartje (met glitter en 'I love U' op) dit laatst had ik nog liggen. 
Groetjes,
Elfje
Hello,
This ducky I found so cute ...  then I made a card with it. I had a nice base card with relief and I used it for this card. Furthermore, I've used: 3D image of the ducky, 2 times (from red paper) a piece of a die from Marianne Design (CR1276), a round die of white paper and a heart (with glitter and 'I love you' on) this last I had lying around.
Greetings,
Elfje
Challenges : 

maandag 19 januari 2015

Winters uiltjeHallo,
Een winters kaartje met een uiltje, dat was mijn bedoeling voor dit kaartje. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van : Papier uit mijn voorraad, het uitje is een afbeelding van Marianne Design, 2 keer de krul die (CR1276) van Marianne Design en ook nog de (CR1213) klimop die van Marianne Design.
De klimop heb ik uit wit papier gestanst en met waterverf beschilderd daarna heb ik het met een parel maker bewerkt. Dit laatste heb ik gedaan om wat sneeuw effect na te bootsen. (dat was toch de bedoeling)
Groetjes,
Elfje

Hello,
A winter card with an owl, which was my intention for this card. For this I used: Paper from my stock, the owl is an image of Marianne Design, 2 times the curl (CR1276) from Marianne Design and also the (CR1213) ivy from Marianne Design.
The ivy, I have punched it out white paper and painted it with watercolors then I used a pearl maker on it. This I have done to create some snow effect. (that was the intention)
Greetings,
Elfje
Challenges:
zondag 18 januari 2015

Vintage kaartHallo,
Ik heb nog eens een vintage kaartje gemaakt. Dit is een lichte 'basis' kaart die ik met de Marianne Design mal (die)  LR0215  de 2 hoeken heb gestanst. Daarop heb ik een stuk design papier van Marianne design geplakt en ben ik in verhoog gaan werken. De strook cijfer en de strook letters heb ik uit een design papier van Marianne design geknipt. Ook het vintage plaatje en de bloemenranken zijn van Marianne design, de bloemenranken komen namelijk uit mal  CR1214. Ik heb dit  afgewerkt met een strik van een stuk lint dat ik nog liggen had en wat parels. De kaart,  het design papier en de afbeelding heb ik beinkt.
Groetjes,
Elfje
Hello,
I once made a vintage card. This is a slight 'base' card I with Marianne Design mold (die) LR0215 have punched the two corners. Then I glued a piece of design paper Marianne design and I started working in increase. The figure strip and the strip letters I cut design from a design paper Marianne. The vintage plate and the open flowers are Marianne design, floral tendrils hail from mold (die) CR1214. I finished it with a bow on a piece of ribbon that I had lying around and some pearls. The card, the design paper and the picture I inked.
Greetings,
Elfje
Challenges :

donderdag 15 januari 2015

A card with love ...Hallo,
Ben ik nu wat snel maar ben precies al in valentijn stemming? Want gisteren was ik wat aan knutselen met dit als resultaat. Ik heb 2 keer de bloemen rand (die) gebruikt, 1 keer de hartjes figuur (die), een piramide afbeelding van rozen, een krul stempel, een zelf gemaakt bloemetje, een witte kaart en rood papier. De hartjes mal heb ik beplakt met rood papier. Ik dacht nog wat krullen te stempellen maar ik was bang om het te verknoeien. Dat heb ik dus niet gedaan....Heb ik hier goed aan gedaan ?  Ik weet het niet... Ik had ook al wat gemaakt voor een volgende kaart ....Dat is misschien voor vanavond.
Groetjes,
Elfje
Hello,
Am I now fast being in valentines mood?  Because yesterday I was doing some crafts with this result. I have 2 times the floral border (die) used 1 times the hearts figure (die), a pyramid image of roses, a swirl stamp, a homemade flower, a white and red paper. The hearts mold (die)I covered with red paper. I remember thinking to voice peel some curls but I was afraid to mess it up. I have not done it .... Did I done well? I don't know ... I also had somethings made for the next card .... That might be for tonight.
Greetings,
Elfje
Challenges :zondag 11 januari 2015

Het huis met de bloemen

Hallo,
Ik heb de voorbije paar dagen iets nieuw geprobeerd, ik heb bloemen (en de blaadjes) proberen te maken. Ik heb deze gemaakt door ze uit wit papier te stansen en te verknippen en te plakken. Deze heb ik ook geverfd met waterverf. Voor deze kaart heb ik een 3D afbeelding van een huis gebruikt, een stuk groen papier dat ik van een randje zilveren glitter heb voorzien, een stuk blauwe kant met zilveren stipjes, en de bloemen en blaadjes natuurlijk. In de grote bloem heb ik een parel gemaakt en in de kleinere een zilveren bloem steentje.
Groetjes,
Elfje
Hello,
I have trying to make something new the past few days, I have try to make flowers (and leaves). I did this by punching them out of white paper and cut up and paste. I also painted them with watercolor. For this card I used a 3D image of a house, a piece of green paper I provide silver glitter on the edge, a piece of blue lace with silver spots, and the flowers and leaves of course. In the large flower I made a pearl and in the smaller flower a silver flower stone.
Greetings,
Elfje
Challenges:


donderdag 8 januari 2015

kaart met cadeau papier
Hallo,
Vandaag bleek dat ik nog een kaartje nodig had. Dan maar een simpel... Een witte kaart met een stukje inpakpapier daarop een wit uit gestanst stuk papier. Ik heb een sneeuwman (heb ik ingekleurd) gestempeld, een sterrenlijn en een Merry Christmas sneeuwvlok (vond die gewoon leuk). Wat sterretjes heb ik op geplakt.  Heel simpel dus !
Groetjes,
Elfje
Hello,
Today turned out that I needed another card. Then just a simple ... A white card with a piece of wrapping paper containing a white piece of paper punched out. I have a snowman (I colored) stamped a star line and a Merry Christmas snowflake (which was just fun). What stars I glued on. So very simple!
Greetings,
Elfje
Challenges: 


zondag 4 januari 2015

Een simpel geboorte kaartje


Hallo, 
Ik heb vandaag nog een kaartje voor een geboorte gemaakt van een 3D afbeelding die ik nog zitten had. Alleen is die prent nogal groot voor een kaart dus koos ik ervoor om het maar simpel te houden.
Ik heb enkel de randen met een die gesneden en geembost en een gouden sticker lijn aan gebracht.
Zo simpel is deze kaart...
Groetjes,
Elfje

Hello,
I have made a card for a birth today of a 3D image.
Only the picture is rather large for a card so I chose to keep it simple.
I just have the edges cut and embossed with a die and gold sticker placed on line.
Simple as this card ...
Greetings,
Elfje
Challenges:

een probeersel

Hallo,
Mijn eerste kaart van het jaar is een probeersel. Ik wou eens iets nieuw (voor mij toch) proberen... Dus heb ik de voorbije dagen wat met afmeten en aan knippen gegaan tot ik iets had. En dit is het geworden... Ik heb gebruik gemaakt van een witte glans kaart, een design papier met kleine sterretjes (lijken bijna stipjes), een effen stuk papier, een 3D afbeelding van rozen, een zelfklevend wit kantje, een witte vlinder (die), 3 parels en op het tussen stuk (de trapjes)  heb ik stempels gebruikt. Ik koos voor bloemen stempels en in het midden een stempel met een strik.
Groetjes,
Elfje
Hello,
My first card of the year is a trial. I wanted try something new (for me anyway)... So I have in the past few days measured and cut until I had something. And this is the result ...
I used a white gloss card, a design paper with little stars (seem almost dots), a plain piece of paper, a 3D image of roses, a self-adhesive white lace, white butterfly (die), 3 pearls and the spacer (the stairs) I used stamps. I chose floral stamps and in the middle a stamp with a bow.
Greetings,

donderdag 1 januari 2015

2015De beste wensen voor 2015,
een jaar vol geluk en een goede gezondheid.
Elfje
The best wishes for 2015,
a Year full of luck and a good health.
Elfje