zaterdag 27 december 2014

gekrulde kerstbomen


Hallo, 
Deze kaart is deze keer zwart  en ik heb hierop een wit papier geplakt. Ik heb deze met een die uitgestanst en nadien geembost.  Daarop heb ik 2 keer een kerstboom die gebruikt maar wel uit 2 verschillende design papiertjes.  Bovenaan heb ik de tekst "Best Wishes" gestempeld.
Groetjes,
Elfje 
Hello,
This card is black and this time I have put a white paper on it. I made it with a die and then embossed it. Then I have used 2 times a Christmas tree die but with two different designs of paper. On top I have the text "Best Wishes" stamped.
Greetings,

CAS kaart met (funky) boom ?


Hallo, 
Deze kaart is wit waar ik de randen van beinkt heb. Ik heb stempels gebruikt van sterren, een boom en de tekst "Happy Christmas".   Ik heb alles gekleurd met waterverf.  
Weer een heel simpele kaart  (komt door mij ik had er nog enkele te kort dus gisteren een "goede" dag gehad lol)
Groetjes,
Elfje
Hello,
This card is white where I inked the edges. I used stamps of stars, a tree and the text "Happy Christmas." I have all colored with watercolor.
Again a very simple card (because of me I still had a few too short so yesterday had a "good" day lol)
Greetings,
Elfje
Challenges :
CAS kaart met sterren


Hallo,
Ook deze is een "snelle" kaart.  Een witte basis kaart heb ik bestempeld met sterren en de tekst 'Best Wishes'. Ik heb de randen beinkt en de kaart met blauwe waterverf beschilderd en de open sterren met gele waterverf.
Groetjes,
Elfje
Hello,
Also this is a "fast" card. A white base card I stamped with stars and the words "Best Wishes". I inked the edges and the map with blue watercolor painted and the open star with yellow watercolor.
Greetings,
Elfje
Challenges :


Prettige feestdagenHey,
Dit kaartje is wit dat ik met groene en rode waterverf heb gekleurd.  Onder en boven heb ik een band gestempeld en ik het midden een ster .  Ik heb met wat dies te combineren de witte cirkel gemaakt. 'Prettige Feestdagen" is dan weer een sticker. Zo is deze super simpele kaart gemaakt. Ik heb hier niets ingekleurd of zo,  gewoon zo gelaten.
Groetjes,
Elfje
Hey,
This card is white I have collored with green and red watercolor. Above and below I stamped a band and in the center a star. I have made with combining 2 dies the white circle. "Happy Holidays" is a sticker. This is super simple card. I have not colored or so, just let it so here.
Greetings,
Elfje
Challenges :Paars elfje met seringen
Hallo,
Ik heb gisteren een kaart gemaakt met een 3D elfje op.  Op een licht paarse kaart heb ik een wat donkerder paars papier geplakt en dan een paars design papier.   In ongeveer het midden van de kaart heb ik een bloemen lint geplakt. Dan heb ik het 3d prentje van het elfje geplakt. De bloem is een die waar ik een druppel glitter heb in gelegt.  Verder heb ik 3 vierkanten stenen geplakt.
Groetjes,
Elfje
Hello,
Yesterday I made a card with a 3D fairy on. On a light purple card I added a darker purple paper and a purple design paper. In about the middle of the card I glued a flower ribbon. Then I glued the 3D pricture of the fairy. The flower is one die, I have added a glitter drop in it. I've also pasted three squares stones.
Greetings,
Elfje
Challenges:
woensdag 24 december 2014

Vrolijk kerstmis/Merry ChristmasGraag wil ik aan iedereen fijne kerstdagen wensen.

Aan mijn lieve volgers en de mensen die reacties achter laten : "Dank U !! Ik vind het super dat jullie mijn willen volgen en zo'n lieve reacties achter laten! " 
Vrolijk kerstmis !!
Elfje


I would like to wish everyone a Merry Christmas.

To my dear followers and people who leave comments, "Thank You !! I find it's great that you want to follow me and leave such sweet comments ! "
Merry Christmas !!
Elfje


donderdag 18 december 2014

een reeksje simpele kerstkaartenHallo, 
Ik heb een reeksje simpele kerstkaarten gemaakt. De kaarten zelf zijn weer witte kaarten die ik geverfd heb met waterverf. Op elke kaart zie je  keer de Marianne Design die (krul), de plaatjes zijn van 1 reeks (stonden allemaal op 1 blad dat ik hier nog liggen had), wat gouden sneeuwvlokjes (stickers) en een stempel  'Winter Wishes' of  'Happy Christmas'.
Groetjes,
Elfje
Hello,
I made a series of simple Christmas cards. The cards themselves are again white cards I've painted with watercolor. On each card you once the Marianne Design die (curl), the pictures are of one series (were all on one sheet that I had lying around here), some golden snowflakes (stickers) and stamped "Winter Wishes" or "Happy Christmas'.
Greetings,

dinsdag 16 december 2014

simpel kerstkaartje


Hallo,
Even nog eens een simpel kerstkaartje. Een witte kaart met waterverf gekleurd en rand zwart beinkt. Dit keer  op de kaart 3 Marianne Design prentjes, een boord stempel, gouden ster stickers en de stempel 'Best Wishes'
Groetjes,
Elfje

Hello,
Just once a simple Christmas card. A white card with watercolor and colored edge black inked. This time on the card 3 Marianne Design images, a board stamp, gold star stickers and stamp 'Best Wishes'
Greetings,
Elfje
Challenges:


maandag 15 december 2014

Een kerstkaartje met kindjes en een hertje


Hallo,
Hier weer een vintage kerstkaartje (voor de verandering lol). Ik heb een witte kaart met waterverf geel gekleurd (rand beinkt) en daarop een stuk kraftpapier (rand beinkt). Het plaatje is van 'We love vintage challenge blog'.  Ik heb deze 4 keer gebruikt en dan 3D met gewerkt (elke laag iets minder omhoog gebracht). Verder heb ik een kerstbal die gebruikt hierachter heb ik een bruin stuk lint geplakt en in het midden een steen. Door het oog van de kerstbal heb ik  met een wit een lus gemaakt en deze met een strik gesloten. De klimop is van een die van Marianne design en de hoek die is 1 van de Vintage corners ook van Marianne design.
Groetjes,
Elfje
Hello,
Here again a vintage Christmas card (for a change lol). I have a white card colord with watercolor yellow (inked edge) and then a piece of craft paper (inked edge). The picture is of We love vintage challengeblog. I used it 4 times and then worked with 3D (each layer slightly less brought up). I also have a Christmas ornament that used behind I glued a piece of brown ribbon and in the middle a stone. Got through the eye of the ornament ribbon white I made a loop with it and sealed with a bow. Ivy is a die from Marianne design and corner die is one of the Vintage corners also Marianne design.
Greetings,
Elfje
 Challenges:

 

zondag 14 december 2014

een kerstkaart met hulstHallo,
Nog een berichtje van mij ik post het zo laat omdat ik toch niet kan slapen... het is hier kermis er momenteel een fuif en nogal luide muziek. Dus hier de uitleg van het kaartje. 
Dit kerstkaartje heeft als basis een gewone kaart die ik beschilderd heb met waterverf (licht bruin) en daarna heb beinkt. Dan een laag design papier (rand beinkt) , een laag wit papier waar ik zelf hulst heb op gestempeld (rand beinkt), een band lint, een ronde die, een uitgeknipte stempel, uitgeknipte hulst stickers en een stukje papier met 'Happy Christmas' op (rand beinkt). De stickers en de stempel zijn ingekleurd met groen en rood. De stempel heeft ook een laag gouden glitter gekregen. Op het desing papier heb ik boven 3 parels aan gebracht.
Groetjes, 
Elfje
Hello,
Another message from me, I post it so late because I still can not sleep ... it's fair here there is currently a party and quite loud music. So here the explanation of the card.
This Christmas card is based on a simple card that I've painted with watercolors (light brown) and then got inked. Then a layer design paper (inked edge), a layer of white paper where I've holly stamped (inked edge), a band ribbon, a round die, a cut out stamp , cut out holly stickers and a piece of paper with 'Happy Christmas' on (inked edge). Stickers and stamp are colord with green and red. The stamp has also been given a layer of gold glitter. I have put three pearls on the desing paper.
Greetings,
Elfje
Challenges :


zaterdag 13 december 2014

Kerstkaart met als hoofdkleur blauw

Hallo,
Hier is er nog eens kerstkaartje gemaakt. Ik heb een gewone kaart met blauwe waterverf beschilderd en hierop heb ik gebruikt : een plaatje met een pinguin deze heb ik bewerkt met een gaasje en wat glitter voor wat strukuur, een blauwe cirkel (had ik nog liggen), een witte strik, 3 engeltjes (pons) , een plaatje met 'Winter Wishes' op en ik heb hier en daar parel stippen op de kaart gezet. Ik wou hiermee wat sneeuw gevoel geven.
Groetjes,
Elfje
Hello,
Here's another Christmas card made. I have a regular card with blue watercolor painted and this, I used a picture of a penguin that I edited with gauze and some glitter for what
structure, a blue circle (I had lying around), a white bow, three angels (punch), a plate with "Winter Wishes" and I've put here and there pearl dots on the card. I wanted to give this some snow feeling.
Greetings,
Elfje

Challenges:
woensdag 10 december 2014

De tweeling is er en de kaart is nu echt af...


Hallo,
Ik had gezegt dat ik verder nog aan de beertjes de kleur van roos voor een meisje en blauw voor een jongen ging toevoegen. Wel de tweeling is geboren !!! Eerst een meisje (het eerste beertje heeft wat roze erbij) en dan een jongen (tweede beertje heeft wat blauw erbij). Ik wou dit toch even mee geven...
Groetjes,
Elfje
Hello,
I had said that I add color to the bears the color of rose for a girl and blue for a boy wen the twin has born. And the twins were born !!! First a girl (the first bear has some pink added) and a boy (second bear has some blue added). I just wanted to let You know this...
Greetings,
Elfje

kerstkaart met vooral groen, wit en inkt


Hallo,
Ik heb vandaag een kerst/winter kaart in het groen gemaakt. Ik heb alles goed met inkt bewerkt.... wat een zwarte boel (want ik beinkt me al even erg als de kaart) lol. De volgende materialen vinden jullie terug op mijn kaart: een geëmboste witte kaart, een stuk groen kraft papier, een uitgestanst  stuk design papier met hulst op, een uitgestanst papier met een boom stempel en  3 keer een sneeuwvlokjes stempel, een witte strik, wit uitgeponste takjes, 1 van de vintage dies van Marianne Design, stempel 'winter wishes', parels en wat groene sterren voor het bling bling effect. Alle lagen zijn in verhoog aangebracht en de stempels zijn ingekleurd.
Groetjes,
Elfje
Hello,
Today I made a Christmas/Winter card in green. I have everything worked well with ink .... what a bunch of black (because I inked me as bad as the card) lol. The following materials do you find back on my card: an embossed white card, a piece of green kraft paper, a punched piece design paper with holly on, a punched paper with a tree stamp and 3 times a snowflakes stamp, a white bow tie, white punched twigs, one of the vintage dies from Marianne Design, punch "winter wishes", pearls and some green stars for the bling bling effect. All the layers are provided in platform and the stamps are colord.
Greetings,
Elfje
Challenges:
maandag 8 december 2014

een druk kerstkaartje in knal kleuren


Hallo,
Weer een kerstkaartje de basiskaart is wit. Ik had nog wat design papier met kerstballen deze heb ik gebruikt en dan nog gewoon blauw en rood papier. Het rode papier heb ik geembost. Ik heb alles op maat geknipt en op geplakt hiervoor heb ook gebruik gemaakt van faomblokjes. De ster is een stempel die ik met geel, oranje en blauw heb ik gekleurd.
Groetjes,
Elfje
Hello,
Another Christmas card the base card is white. I had some design paper with baubles that I used and then just blue and red paper. Red paper I embossed. I have all custom cut and pasted this've also used faomblokjes. The star is a stamp that I had colored with yellow, orange and blue.
Greetings,
Elfje  
 Challenges:


zondag 7 december 2014

Niet leuk om te doen...Hallo,
Ik heb vandaag weer wat kaartjes zitten te maken. Dit is een kaartje dat ik niet leuk vind om te maken, want dit betekend dat er iemand overleden is. Ik heb hier wit en een creme kleur laten overheersen omdat ik denk dat dit bij Mevrouw paste. Ik heb een zwart kruisje geborduurd en een zwart strikje toegevoegd. Ik hoop dat de nabestaande de kaart mooi vinden.
Groetjes,
Elfje
Hello,
I have made cards today again. This is a card that I do not like to make, as it means that someone is deceased. I have let dominate white and a cream color because I think it suited Madam. I have a black cross embroidered and added a black bow. I hope that
the family of the deceased Ms. like the card. 
Greetings,
Elfje