zondag 30 november 2014

mijn eerste gelifte kaart....


Hallo,
Dit kaartje heb ik gemaakt aan de hand van een liftkaart op Lift challenge blog.  Ik heb gekozen voor er een kerst twist aan te geven. Ik heb hiervoor de volgende materialen gebruikt uit mijn kast (voor mijn opleiding had ik veel knutsel materiaal bij gehouden zoals papier,... Ik dacht dat kan ik misschien nog gebruiken) : Een kerst achtergrond, een witte stuk papier, een stempel met allemaal krullen (hiermee de ongekleurde lijn gemaakt), stempel 'Happy Christmas', enkele gouden sterretjes (stickers), de cadeau's zijn stempels die ik met potloden heb in gekleurd.
Groetjes,
Elfje
Hello,
This card I made using a lift card from lift Challenge blog. I chose to give it a Christmas twist. I used the following materials from my closet (for I had my training , school, held at many craft materials such as paper, ... I thought I might still use): A Christmas background, a white piece of paper, stamped with all curling (this made the unstained line) stamp 'Happy Christmas', a few gold stars (stickers), the gifts are stamps I colored in with crayons.
Greetings,
Elfje

Challenges :


Christmas decorations on the wall ?
Hallo,
Ik heb hier weer een witte kaart gebruikt. En gebruik gemaakt van een strikjes snijmal, takjes pons,
Zilver stickers (met de flits lijkt het haast goud), een rood lint, een muur achtergrond en een prent waar ik met aan het 'prullen geweest ben'  (zo zeggen ze dat toch) en lijkt nu wel wat op stof ik heb op deze prent wat glitter gestrooid.  Ik heb ook de randen van de kaart en design papier beinkt.
Groetjes,
Elfje
Hello,
I made a white card again. And used a bow die, twigs punch,
Silver stickers (with the flash seems almost gold), a red ribbon, a wall background and a picture where I've been working on and put some glitter on. I also have the edges of the card and design paper inkted. 
Greetings,
Elfje
Challenges:

woensdag 26 november 2014

Twins !! een kaartje voor een geboorte van een tweeling


Hallo,
Vandaag heb ik een kaartje gemaakt voor de geboorte van een tweeling ...Het is te zeggen, de tweeling moet nog geboren worden maar ik heb alvast de kaart gemaakt. Een witte kaart is de basis hierop heb ik een kader getekend met glitter pen . Hierin heb ik groene glitter gelijmd. Dan komen er enkele lagen : een gebekte cirkel gestand waarin ik een design papier verwerkt heb , 2 dezelfde rechthoeken design papier met een wit randje. In elke rechthoek een beertje deze is gekleurd op het hartje op de voeten en in de oren na. Ik wil dit namelijk blauw doen voor een jongen en roos voor een meisje, de groene stipjes zitten er al wel in. Ik weet nog niet wat het gaat zijn dus laat ik deze nog wit tot ik het weet. Onderaan is een band met lintjes aangebracht met hierop een tag met hier op 'twins' en bovenaan heb ik 'congratulations' geschreven in dezelfde glitterstift al de kader is gemaakt.
De kaart is in het engels omdat deze naar het buitenland moet. Sorry voor de flits van de camera => glitter hé....
Groetjes,
Elfje 
Hello,
Today I made a card for the birth of twins ... It is to say, the twins haven't  born yet but I've already made the card. A white card is the basis to this, I have signed a framework with glitter pen.  I have glued green glitter in it. Then there are several layers: a standardized mouthed circle in which I have incorporated a design paper, two same rectangles design paper with a white edge. In each rectangle a bear that is colored but not in the heart on the feet and ears that is for later. I want to do this because blue for a boy and rose to a girl, the green stips are already there. I do not know what it will be so this time I still white until I know. Down a band with ribbons is applied with this tag with a case of 'twins' and at the top I 'congratulations' written in the same glitter pen as the framework was created.
The card is in English because it has to go a other country.
Sorry for the flash of the camera => glitter ....
Greetings,
Elfje
 Challenge's:


 

dinsdag 18 november 2014

Kerstkaart met mijn nieuwe mallen van Marianne Design


Hallo,
Hier een kerstkaartje waarop ik enkel van de mallen die ik vorig weekende gaan halen ben.
Ik had hier nog een mooie prent van Marianne Design Tiny liggen deze heb ik op een witte (glans) kaart met faomblokjes op geplakt. Ik was al in het bezit van de klimop mal (CR1213) die ook op de kaart is gebruikt (wel niet in zijn geheel). Van mijn nieuwe mallen heb ik 1 van de 3 vintage corners (LR0285) gebruikt en de krul (CR1276) is eigenlijk uit een andere reeks van Marianne Design. Dat denk ik toch.... Ik hoop dat ik de juiste info door geef. Nu weet ik ook weer waarom ik dit niet graag doe... Stel je voor dat ik hier een fout gemaakt heb.....Ik hoop van niet. Mocht dit toch zo zijn , mag u me het laten weten dan probeer ik dit te veranderen. Dank U.
Groetjes,
Elfje
Hello,
Here is a Christmas card that I just love the molds that I'm going to get last weekende.
I was here a beautiful picture of Marianne Design Tiny lie i on white (gloss) card faomblokjes stuck on. I was already in possession of the ivy mold (CR1213) that is also used on the card (not in its entirety). From my new molds I have one of three vintage corners (LR0285) used and the curl (CR1276) is actually from another series of Marianne Design. I think so anyway .... I hope to give the correct information by. Now I remember why I do not like to do this ... Imagine that I made a mistake here ..... I hope not. Should this be so, do let me know, I try to change it.
Thank you
Greetings,
Elfje
Challenges :


maandag 17 november 2014

kerstkaart voor aan de muur of in de boom te hangen...Hallo, 
Dit is de andere kerstkaart die ik gisteren al maakte. U ziet het vast aan de kaart ik heb deze zelf  getekend en geknipt. Ze gaat langs onder open en kan met het lint zo aan de muur of in de kerstboom hangen. Het is een witte kaart waar ik een special rode papier heb op aan gebracht en beinkt. Boven aan heb ik het lusje pergamano goud gemaakt. Uit een oude kleur groen heb ik takjes gemaakt met een spons en onder het wit papier (met een die gemaakt) zit dit papier ook nog eens. In het wit papiertje heb ik ook nog een reliëf  gemaakt en de randen beinkt. De stempel (sneeuwvlok) en sticker (kerstbal) is gemaakt op wit papier en ingekleurd. De tekst 'prettige feestdagen' is ook een sticker.
Alles is ook hier met foamblokjes in verhoog gemaakt.
Groetjes,
Elfje
Hello,
This is the another Christmas card I made yesterday. You see it I drew the card myself and cut it out. She goes along under open and with the ribbon to hang on the wall or Christmas tree. It is a white card which I have put a special red paper on and inked. I made the top of the loop with pergamano gold. From an old color green I made of twigs with a sponge and below the white paper (with a die made) is also this paper again. In the white paper, I also made a relief and inked the edges. The stamp (snowflake) and sticker (bauble) is made on white paper and colored. The text "Merry Christmas" is also a sticker.Everything is made 
higher with foam cubes.
Greetings,
Elfje
Challenges:

zondag 16 november 2014

kerstkaart in lichte kleuren


Hallo,
Ik heb vandaag 2 kaartjes gemaakt en nadien mijn mallen gaan af halen die ik besteld had.
Ja dit was wel nodig daar ik nog niet veel mallen heb. Ik hoop hiermee deze week mee aan de slag te gaan. Nu, na de voetbal ga ik proberen nog de 2 kaarten online te brengen die ik vandaag gemaakt heb anders is dit voor morgen. De 'basis' kaart is een witte kaart met een kerst design papier erop.
Hierop komen enkele 'dies' eerst een soort kantje (cirkel) in het wit en daarop 2 keer een rechthoekige die in een soort creme kleur. Ik heb de randen van glitter voorzien. Op de eerste een kerstboom die (de ster heb ik bewerkt met parel creme) en op de tweede een hert stempel waar ik een paar accenten goud heb gemaakt met een metalic stift. Daaronder heb ik een strook gemaakt met 2 parels en de stempel 'Happy Christmas' op. O ja, alle laagjes zijn met foamblokjes bevestigd.
Groetjes,
Elfje
Hello,
I made two cards today and then I pick up my dies that I had ordered.
Yes this was necessary because I do not have many molds. I hope that I can started with it this week . Now, after the football, I'm still trying to bring the two cards online that I've made today or als it is for tomorrow. The 'base' card is a white card with a Christmas design paper on it.
On this I put 'dies' the first a kind of lace (circle) in white and then 2 in a sort of rectangular in a cream color. I have provided the edges of glitter. On the First a Christmas tree (the star I've worked with pearl cream) and on the second a deer stamp I've made a few accents with a gold metallic marker. Below I made a strip with two pearls and the stamp 'Happy Christmas' on. Oh yes, all layers are attached with foam pads.
Greetings,
Elfje
Challenges:
donderdag 13 november 2014

Kerstkaart met ongekleurde stempel

Hallo,
Ik heb gisteren nog een kaartje  gemaakt maar door de voetbal te kijken (ik ben een echt thuis supporter lol) is het niet gelukt om deze nog op mij blog te plaatsen. Mijn excuses hiervoor. Op een witte 'basis' kaart  heb ik blauwe glitter gebruikt. Daarop heb ik 2 design papiertjes met daaronder kraft papier met foam blokjes aan gebracht. Op het laatste design papiertje heb ik de "Happy Christmas" gestempeld. Ik heb dit keer gekozen om een kerststempel op een wit papiertje te stempelen en deze niet in te kleuren. (vond het eens wat anders) De kerststempel is ook met foam omhoog gebracht. Met een pons uit kraft papier gemaakte takjes en pareltjes maken deze kaart af.
Groetjes,
Elfje
Hello,
I made a card yesterday but looking through the football (I'm a real home supporter lol) it was not possible to have this on my blog. My apologies.  I put on a white 'basic' card blue glitter. Then I have put two design papers with below kraft paper with foam pads on it. At the last design paper I stamped "Happy Christmas". I have chosen this time to a Christmas stamp stamping on a white piece of paper and not in color. (thought it was something else) The Christmas stamp is raised with foam. With a punch I made from kraft paper twigs and  I put pearls
on this card to finish it.
Greetings,
Elfje 
Challenges :dinsdag 11 november 2014

Een geborduurde kerstkaart met waterverfHallo,
Vandaag was het een feestdag bij ons 11/11 (wapenstilstand) en ik ben nog maar eens aan een kerstkaart begonnen. Eerst heb ik een witte simpele kaart met waterverf beschilderd in groen, geel en rood tinten. Dan heb ik een wit papier uitgestanst en hieruit de kerstbal uit gehaald (ook een stans). De kerstbal heb ik beglitterd en er terug in geplakt. In de vier hoeken heb ik met goud draad  geborduurd. Een kleine steen en 4 grote stenen heb ik aan gebracht voor nog meer  bling bling .
Groetjes,
Elfje
Hello,
Today was a holiday with us 11/11 and I have made once again a Christmas card. First I have a simple white card colord with watercolor in green, yellow and red. Then I have punched (die) a white paper and out of that a ornament (a die) that removed and used glitter on. After that I put the ornament back in. I have
embroidered the four corners with gold thread. I have glued a small stone and four large stones on the card for even more bling bling. 
Greetings,
Elfje

Challenges:zondag 9 november 2014

Gekke boom ....Crazy treeHallo,
Weer heb ik een kerstkaart gemaakt maar dit keer niet gestempeld maar met een sticker die ik heb in gekleurd met kleurpotloden. Eigenlijk juist zoals ik doe met stempels... De kerstballen boom heb ik in verhoog gebracht zoals ik ook de uitgestanst wit papier heb gedaan. Dat wit papiertje heb ik ook nog geëmbost. Daaronder zit een bruin stuk papier en dan een wit (met goud glans) 'basis' kaart. In de hoeken heb ik een zilveren steen geplakt. Ik heb ook lint in 3 kleuren blauw hiermee heb ik een strikje gemaakt en deze net onder de boom geplakt.
Groetjes,
Elfje 
Hello,
I have another Christmas card made but this time not stamped but with a sticker that I've colored with crayons. In fact, just as I do with stamps ... The tree made of  christmas balls I have put foam bloks unther it , the same for the punched white paper. The white paper I have also embossed. Underneath is a brown piece of paper and then a white (with gold shimmer) 'base' card. I have in the corners a silver stone glued. I also have ribbon in 3 colors blue, I made this little bow and it just stuck under the tree.
Greetings,
Elfje
Challenges : 
Let it snow ...


Hallo,
Daar ik nog heel veel kerstkaartjes moet maken heb ik deze maar gemaakt.
Op een witte 'basis' kaart heb ik sneeuw vlokjes gestempeld en een tekst 'let it snow'. Tussen deze vlokjes heb ik licht blauwe water verf gebruikt. Op een wit uit gestanst papier heb ik een sneeuwman gestempeld deze heb ik met kleurpotloden gekleurd. Gewoon simpel gehouden dus...
Groetjes,
Elfje

Hello,
Since I still have a lot of Christmas cards to make I made this one.
I put on a white 'base' card snowflakes and text 'let it snow' by stamping. I used between these flakes light blue water paint. I have a white paper punched out a snowman stamped i colored with crayons. 
So I Just hold it  simple ...
Greetings,
Elfje

2 schattige hondjes


Hallo,
Ik heb een 3D kaartje gemaakt van 2 hondjes. Ik had deze 3D prent hier nog liggen en vond deze wel leuk. Doet me denken aan ons hondje die kan ook zo schattig zijn. Het design papier is een oud geel met een bloem motief op dat ik heb afgewerkt met een rand. 6 gouden sterretjes zijn bevestigd op de lege vlakken.
Groetjes,
Elfje


Hello,
I have a 3D card made of two dogs. I had this 3D picture still lying here and found it quite nice. It makes me think about our dog, he can be sweet to. The design paper is in an old yellow with a floral pattern that I've finished with an edge. 6 gold stars are glued on the blank spots.
Greetings,
Elfje 

Challenges :