dinsdag 30 juni 2015

Nu al een kerstkaart ?
Hallo,

Schrik niet het is inderdaad nog ver van kerst. Toch heb ik al een kerstkaart gemaakt!!
Ik heb elk jaar hetzelfde voor .... juist druk, druk tegen december om maar alles af te krijgen...
Nu maar wat vroeger beginnen en af en toe al wat maken ...
In een witte kaart heb ik met een snijmal een gat gemaakt, hier achter heb ik een design papier bevestigd met foamblokjes. Verder heb ik gebruik gemaakt van een kerstboom snijmal, een 3D plaatje, 3 sneeuwvlokje stickers en op de ster van de boom zit parel creme (van een parelmaker / tube). En voor de eerste keer heb ik washi tape (met bomen op) gebruikt. Om eerlijk te zijn ...
Ik dacht dat ik dat nooit ging gebruiken die washi tape. Of ik er goed aan gedaan heb? Die vraag laat ik aan jullie over ...
Tot een volgende keer !!

Groetjes,
Elfje

Hello,

Do not be alarmed it is indeed still far from Christmas. Still, I have made a Christmas card !!
Every year it's the same for me .... just busy, busy by December for everything to get ready ...
Now I want to start a little earlier and make occasionally a card ...
In a white card I created a hole with a cutting template, behind I attached a paper design with foam blocks. Furthermore, I've used a tree cutting template, a 3D picture, 3 snowflake stickers and the star of the tree is pearl cream (a pearl maker / tube). And I used washi tape (with trees) for the first time. To be honest ...
I thought I was never going to use that washi tape. A good idee? That question I leave to You ...
See you next time !!

Greetings,
Elfje
Challenges:zaterdag 27 juni 2015

Een simpele bloemen kaartHallo,
Ik heb een verjaardags kaartje gemaakt voor een vrouw. Het kaartje heb ik simpel gehouden en met bloemen!  Voor deze kaart heb ik gebruik gemaakt van :
- Waterverf  (de blaadjes, de bloem en de groene achtergrond)
- Zwarte inkt
- Stempel van Marianne Design = PL1501
- Snijmallen van Marianne Design = CR1276, CR1204 en CR1234
- Parelmaker
- Nagellak
- Een blauwe kaart
Wat vinden jullie van deze kaart ? Zien jullie dat de bloempjes in het gras (op de groene achtergrond) eigenlijk helemaal geen bloemen zijn ?
Groetjes,
Elfje

Hello,
I made a birthday card for a woman. The card I kept simple and flowers! For this card I used:
- Watercolor (the leaves, the flowers and the green background)                 
- Black ink                                                                                                      
- Stamp of Marianne Design = PL1501                                                         
- Cutting Moulds from Marianne Design = CR1276, CR1204 and CR1234
- Pearl Maker                                                                                                 
- Nail Polish                                                                                                   
- A blue card                                                                                                  
What do you think of this card? Do you see that the flowers in the grass (on green background) are not really flowers?
Greetings, 
Elfje
Challenges:
vintage huwelijks kaart ?
Hallo,
Voor volgende week heb ik een huwelijks kaart nodig. Ik heb nog eens een poging gedaan om er een vintage kaart van te maken.  De afbeelding is van We Love Vintage Challenge Blog. Op de creme kleurig kaart heb ik ook nog een achtergrond (bruin met witte stippen), de snijmal van Marianne Design, zelfgemaakte roosjes (creme kleurig) en blaadjes (gekleurd met potloden en terpentine), kant, bloemen uit hetzelfde kant, parels en een label met de namen op (gestempeld). Ik heb de randen met een schaar en beinkt.
Wat denken jullie ervan ?  Is deze goed ?
Ik hoop van wel ....
Bedankt voor de fijne reacties die jullie altijd achter laten !! Ik vind altijd leuk om ze te lezen.
Mijn volgende kaart word een kaartje voor een verjaardag... tot dan !
Groetjes,
Elfje
Hello,
For next week I need a wedding card. I once more attempted to make it a vintage card. The picture is from We Love Vintage Challengeblog. On the cream-colored card I also have a background (brown with white dots), the cutting template of Marianne Design, homemade roses (cream colored) and leaves (colored with pencils and turpentine), lace, flowers from the same lace, pearls and a label with the names (stamped). I have the edges done with scissors and inked.
What do you think? Is this good?
I hope so ....
Thanks for the lovely comments that You always leave!! I always like to read them.
My next card going to be for a birthday ... until then!
Greetings,
Elfje
Challenges :
maandag 22 juni 2015

Naar zee ?


Hallo,

Welkom DL.ART , leuk dat U mijn blog wilt volgen !!

Waar blijft de zomer toch ?  Ik weet niet of jullie iets hebben met de zee ... Eigenlijk ik niet ...
Het is al meer dan 10 jaar geleden dat ik daar nog geweest ben ... Toch heb ik geprobeerd om een beetje vakantie aan zee gevoel op een kaart te krijgen...

Ik ben vertrokken van een witte kaart hierop heb ik van allerlei producten van Marianne Design op gebruikt.  Hier het lijstje :  -Tag met boot is Tiny IT452
                                           - Design papier is  Tiny IT452
                                           - De golven is CR1276
                                           - Het filmrolletje is PL1501
                                           - 3D bloemen  is Spirelli 3D 480
                                           - De vrouw in 3D is Twinset &Pearls

Als afwerking heb ik een strikje op de tag bevestigd.
Wat vinden jullie hiervan ?
Nog een prettige dag !
Groetjes,
Elfje
Hello,

Welcome DL.ART, great that you want to follow my blog !!

Where stays the summer? I do not know if you have anything with the sea ... Actually, I do not ...
It's been over 10 years since I've been there ... Still I tried a little seaside holiday feeling to get on the card ...

I left a white card on this, I used all kinds of products from Marianne Design. 
Here is the list: -Tag with boat Tiny IT452                     
                                            - Design paper Tiny IT452                     
                                           - The waves CR1276                              
                                            - The roll of film is PL1501                   
                                            - 3D flowers is Spirelli 3D 480              
                                            - The woman in 3D is Twinset & Pearls

As a finishing touch I attached a bow on the tag.
What do you think?
Have a nice day!
Greetings,
Elfje
Challenge's :

zaterdag 20 juni 2015

FietsHallo,
Zoals beloofd hier een kaart met de fiets snijmal. Het is een simpel kaartje met een bloemen 3D plaatje, de fiets snijmal en als achtergrond vierkantjes van 2,5 cm uit het nieuwe design papier 'Rustic Wood' van Marianne design. Ik vind het heel leuk om mee te werken..... Nu is het aan jullie om te oordelen over het resultaat.
Groetjes,
Elfje

Hello,
As promised here a card of the bike cutting template. It is a simple card with a floral 3D picture, the bike cutting template and background squares of 2,5 cm from the new design paper 'Rustic Wood' by Marianne design. I really like to work with it ..... Now it's up to You to judge the result.
Greetings,
Elfje
Challenges :


donderdag 18 juni 2015

een kaart om op te hangen

Hallo,

Ik had een snijmal gewonnen bij hobbyjournaal. Deze heb ik aan gekregen en ben er vandaag mee aan de slag gegaan. Dit in een volgend blog berichtje...
Deze kaart is om op te hangen en is in een bloemen vorm. De afbeelding is een  3D plaatje van bloemen. Ik heb met parels deze kaart afgewerkt.
Tot het volgende kaartje !!

Groetjes,
Elfje
Hello,

I had won a cutting at hobby journal. This I got sent and I start to work with this today. This in a future blog message ...
This card is to hang up and is in a flower shape. The image is a 3D image of flowers. I finished this card with pearls.
Until the next card !!

Greetings,
Elfje
Challenges: maandag 15 juni 2015

Een kaart in neurale kleuren

Hallo,
Bedankt voor de reacties !! Ik vind altijd super leuk om jullie mening te horen.

Bij 'De Schatkist' hebben ze mijn laden doosje gekozen als weekknaller.... Wauw dat vind ik echt heel leuk !!!!

De vorm van deze kaart heb ik al eens gemaakt maar ik vind deze vorm zo leuk om kaarten me te maken....
Dit keer een neutrale bloemenkaart. De kaart is een gewone glanskaart. Ik heb verder gebruik gemaakt van Marianne Design mallen (de bloemen en de randmal), het design papier is een digi van Tattered Lace. een mooie 3D prent met glans en in de 3 bloemen heb ik gouden glitters gelijmd.
Wat vinden jullie hier van ? Misschien te sober ?
Tot een volgend kaartje !
Groetjes,
Elfje

Hello,
Thanks for the comments !! I always find great to hear Your opinion.

At 'De Schatkist' they chose my case load as week stunner .... Wow I find really super !!!!

The form of this card I made before, but I find this form so nice .... 
This time a neutral flower card. The card is an ordinary gloss card. I used Marianne Design molds (flowers and randmal), the design paper is a digi Tattered Lace. a beautiful glossy 3D picture and in the 3 flowers I glued gold glitter.
What do you think of this? Maybe too clean?
Until next card!
Greetings,
Elfje
Challenges :donderdag 11 juni 2015

Condoleance kaart


Hallo,

Gisteren namiddag had ik nogal droevig nieuws gekregen. Iemand op mijn werk was haar moeder plots verloren en het groeten was al die zelfde avond.  Dus maar snel een kaartje gemaakt ....
Het resultaat ziet u hier boven.... Ik heb op een witte kaart een vorm getekend en uitgeknipt. Hier op heb ik met de volgende Marianne Design snijmallen gewerkt : de bloem is 3 keer CR1204,  de tak er achter is COL1379 en de doily is CR1204. De gouden tekst had ik nog liggen. Binnen in had ik een tekstje geschreven. Ik vind dit echt niet leuk om te maken condoleance kaartjes......
Ik hoop dat het volgende kaartje dat ik laat zien iets leuker is !

Groetjes,
Elfje
Hello,

Yesterday afternoon I got some sad news. Someone at work was her mother suddenly lost and the greeting was that same evening. So I quickly made a card ....
The result is shown at the top of this message .... I signed a form on a white card and cut out. Here I have worked with these Marianne Design dies: the flower is 3 times CR1204, the branch behind it is COL1379 and the doily is CR1204. The golden text I had lying around. Inside I had written a text. I don't like to make condolence cards ......
I hope that the next card that I show is something more fun!

Greetings,
Elfje
Challenges :

Roos laden blokje
Hallo,

Ik heb een laden blokje gepimpt. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van roos tekenpapier, een stuk kant, een vlinder stempel, een bloemen stempel, de bladeren komen uit een snijmal (heb ik verknipt)
De roosjes en bloemen heb ik gemaakt van een snijmal van Marianne Design. De vintage corners aan de zijkanten zijn snijmal LR0285 van Marianne Design en ook de doily is CR 1204 van Marianne Design. De bloemen heb ik gekleurd met waterverf en om wat effect te geven heb ik er wat nagellak op aan gebracht. Ik heb een steen in de grote bloemen gelijmd voor wat bling bling. En wat parels op bloemen stempels.

Zo'n laden blokje vind ik altijd wel handig om iets op te bergen...
Tot een volgende keer !!
Groetjes,
Elfje

Hello,

I have a load cube pimped. For this I used rose drawing paper, a piece of lace, a butterfly stamp, a stamp flowers, the leaves come out a cutting template (I cut up)
The roses and flowers I made with a cutting template from Marianne Design. Vintage corners on the sides are cutting template LR0285 from Marianne Design and the doily is CR 1204 Marianne Design. The flowers I colored with watercolor and to added some effect I have put some nail polish on it. I have glued a stone in the large flowers for some bling bling. And some pearls on the flower stamps. 

Such a load cube I always find it useful to store something ...
See you next time !!
Greetings,
Elfje
Challenges :

maandag 8 juni 2015

Jarig ?
Hallo,

Welkom Cotnob leuk dat U mij wilt volgen !

Hier ben ik (eindelijk) met een berichtje. De laatste tijd heb ik het nogal druk gehad met open garage dagen die hier te doen waren.

Toen ik van mijn werk thuis kwamen en mijn mail box opende.  Las ik in een mailtje dat ik de winnaar was van de eerste weekend candy bij het Hobbyjournaal. Ik ben dan maar ga kijken op hun blog.... en ja ja blijkbaar ben ik de winnaar. De prijs is een snijmal ik ben hier superblij mee !! Bedankt voor de mail (om me dit te melden)!!!  Dank U wel Hobbyjournaal voor deze mooie candy!!!

Deze kaart is voor de verjaardag van een kindje.  De gewone witte kaart heb ik geembost en bewerkt met waterverf.  Hier op heb ik een strook van het design papier van het Baby Bloc van Joy geplakt en op de randen lint aan gebracht. Het beertje en de pakjes zijn stempels uit de serie Happy Birthday Bears van Joy  , die ik heb ingekleurd. Aan het beertje heb ik een randje geknipt en deze samen met de pakjes in verhoog aangebracht.  De letters van  'Jarig?'  zijn de stempels 0033 van Joy.  De strik bij het beertje heb ik erop geplakt om het lint te laten terug komen.
Is dit geen berige kaart ? 
Groetjes,
Elfje
Hello,

Welcome Cotnob nice that you want to follow me!

Here I am (finally) with a message. Lately I've been quite busy with open garage days were here to do.

When I came home from work and opened my mail box. I read in an email that I was the winner of the first weekend candy at Hobbyjournaal. I 'm just going to look at their blog and yes ....obviously I'm the winner. The price is a cutting template I'm super happy with this !! Thanks for the mail (to report this to me) !!! I thank You Hobbyjournaal for this beautiful candy !!!

This card is for the birthday of a child. The plain white card I embossed and decorated with watercolor. Here on I glued a strip of the design paper from the Baby Bloc from Joy and put ribbon on the edges. The bear and packages are stamps from the series Happy Birthday Bears van Joy, which I colored. On the bear, I made a cut edge and together with the packages I brought this up. The letters 'Jarig?' (Birthday?) are stamps 0033 from Joy. The bow at the bear I glued it to make the ribbon come back.
Is this not a beary card? 
Greetings,
Elfje
Challenges :