zaterdag 27 december 2014

gekrulde kerstbomen


Hallo, 
Deze kaart is deze keer zwart  en ik heb hierop een wit papier geplakt. Ik heb deze met een die uitgestanst en nadien geembost.  Daarop heb ik 2 keer een kerstboom die gebruikt maar wel uit 2 verschillende design papiertjes.  Bovenaan heb ik de tekst "Best Wishes" gestempeld.
Groetjes,
Elfje 
Hello,
This card is black and this time I have put a white paper on it. I made it with a die and then embossed it. Then I have used 2 times a Christmas tree die but with two different designs of paper. On top I have the text "Best Wishes" stamped.
Greetings,

CAS kaart met (funky) boom ?


Hallo, 
Deze kaart is wit waar ik de randen van beinkt heb. Ik heb stempels gebruikt van sterren, een boom en de tekst "Happy Christmas".   Ik heb alles gekleurd met waterverf.  
Weer een heel simpele kaart  (komt door mij ik had er nog enkele te kort dus gisteren een "goede" dag gehad lol)
Groetjes,
Elfje
Hello,
This card is white where I inked the edges. I used stamps of stars, a tree and the text "Happy Christmas." I have all colored with watercolor.
Again a very simple card (because of me I still had a few too short so yesterday had a "good" day lol)
Greetings,
Elfje
Challenges :
CAS kaart met sterren


Hallo,
Ook deze is een "snelle" kaart.  Een witte basis kaart heb ik bestempeld met sterren en de tekst 'Best Wishes'. Ik heb de randen beinkt en de kaart met blauwe waterverf beschilderd en de open sterren met gele waterverf.
Groetjes,
Elfje
Hello,
Also this is a "fast" card. A white base card I stamped with stars and the words "Best Wishes". I inked the edges and the map with blue watercolor painted and the open star with yellow watercolor.
Greetings,
Elfje
Challenges :


Prettige feestdagenHey,
Dit kaartje is wit dat ik met groene en rode waterverf heb gekleurd.  Onder en boven heb ik een band gestempeld en ik het midden een ster .  Ik heb met wat dies te combineren de witte cirkel gemaakt. 'Prettige Feestdagen" is dan weer een sticker. Zo is deze super simpele kaart gemaakt. Ik heb hier niets ingekleurd of zo,  gewoon zo gelaten.
Groetjes,
Elfje
Hey,
This card is white I have collored with green and red watercolor. Above and below I stamped a band and in the center a star. I have made with combining 2 dies the white circle. "Happy Holidays" is a sticker. This is super simple card. I have not colored or so, just let it so here.
Greetings,
Elfje
Challenges :Paars elfje met seringen
Hallo,
Ik heb gisteren een kaart gemaakt met een 3D elfje op.  Op een licht paarse kaart heb ik een wat donkerder paars papier geplakt en dan een paars design papier.   In ongeveer het midden van de kaart heb ik een bloemen lint geplakt. Dan heb ik het 3d prentje van het elfje geplakt. De bloem is een die waar ik een druppel glitter heb in gelegt.  Verder heb ik 3 vierkanten stenen geplakt.
Groetjes,
Elfje
Hello,
Yesterday I made a card with a 3D fairy on. On a light purple card I added a darker purple paper and a purple design paper. In about the middle of the card I glued a flower ribbon. Then I glued the 3D pricture of the fairy. The flower is one die, I have added a glitter drop in it. I've also pasted three squares stones.
Greetings,
Elfje
Challenges:
woensdag 24 december 2014

Vrolijk kerstmis/Merry ChristmasGraag wil ik aan iedereen fijne kerstdagen wensen.

Aan mijn lieve volgers en de mensen die reacties achter laten : "Dank U !! Ik vind het super dat jullie mijn willen volgen en zo'n lieve reacties achter laten! " 
Vrolijk kerstmis !!
Elfje


I would like to wish everyone a Merry Christmas.

To my dear followers and people who leave comments, "Thank You !! I find it's great that you want to follow me and leave such sweet comments ! "
Merry Christmas !!
Elfje


donderdag 18 december 2014

een reeksje simpele kerstkaartenHallo, 
Ik heb een reeksje simpele kerstkaarten gemaakt. De kaarten zelf zijn weer witte kaarten die ik geverfd heb met waterverf. Op elke kaart zie je  keer de Marianne Design die (krul), de plaatjes zijn van 1 reeks (stonden allemaal op 1 blad dat ik hier nog liggen had), wat gouden sneeuwvlokjes (stickers) en een stempel  'Winter Wishes' of  'Happy Christmas'.
Groetjes,
Elfje
Hello,
I made a series of simple Christmas cards. The cards themselves are again white cards I've painted with watercolor. On each card you once the Marianne Design die (curl), the pictures are of one series (were all on one sheet that I had lying around here), some golden snowflakes (stickers) and stamped "Winter Wishes" or "Happy Christmas'.
Greetings,

dinsdag 16 december 2014

simpel kerstkaartje


Hallo,
Even nog eens een simpel kerstkaartje. Een witte kaart met waterverf gekleurd en rand zwart beinkt. Dit keer  op de kaart 3 Marianne Design prentjes, een boord stempel, gouden ster stickers en de stempel 'Best Wishes'
Groetjes,
Elfje

Hello,
Just once a simple Christmas card. A white card with watercolor and colored edge black inked. This time on the card 3 Marianne Design images, a board stamp, gold star stickers and stamp 'Best Wishes'
Greetings,
Elfje
Challenges:


maandag 15 december 2014

Een kerstkaartje met kindjes en een hertje


Hallo,
Hier weer een vintage kerstkaartje (voor de verandering lol). Ik heb een witte kaart met waterverf geel gekleurd (rand beinkt) en daarop een stuk kraftpapier (rand beinkt). Het plaatje is van 'We love vintage challenge blog'.  Ik heb deze 4 keer gebruikt en dan 3D met gewerkt (elke laag iets minder omhoog gebracht). Verder heb ik een kerstbal die gebruikt hierachter heb ik een bruin stuk lint geplakt en in het midden een steen. Door het oog van de kerstbal heb ik  met een wit een lus gemaakt en deze met een strik gesloten. De klimop is van een die van Marianne design en de hoek die is 1 van de Vintage corners ook van Marianne design.
Groetjes,
Elfje
Hello,
Here again a vintage Christmas card (for a change lol). I have a white card colord with watercolor yellow (inked edge) and then a piece of craft paper (inked edge). The picture is of We love vintage challengeblog. I used it 4 times and then worked with 3D (each layer slightly less brought up). I also have a Christmas ornament that used behind I glued a piece of brown ribbon and in the middle a stone. Got through the eye of the ornament ribbon white I made a loop with it and sealed with a bow. Ivy is a die from Marianne design and corner die is one of the Vintage corners also Marianne design.
Greetings,
Elfje
 Challenges:

 

zondag 14 december 2014

een kerstkaart met hulstHallo,
Nog een berichtje van mij ik post het zo laat omdat ik toch niet kan slapen... het is hier kermis er momenteel een fuif en nogal luide muziek. Dus hier de uitleg van het kaartje. 
Dit kerstkaartje heeft als basis een gewone kaart die ik beschilderd heb met waterverf (licht bruin) en daarna heb beinkt. Dan een laag design papier (rand beinkt) , een laag wit papier waar ik zelf hulst heb op gestempeld (rand beinkt), een band lint, een ronde die, een uitgeknipte stempel, uitgeknipte hulst stickers en een stukje papier met 'Happy Christmas' op (rand beinkt). De stickers en de stempel zijn ingekleurd met groen en rood. De stempel heeft ook een laag gouden glitter gekregen. Op het desing papier heb ik boven 3 parels aan gebracht.
Groetjes, 
Elfje
Hello,
Another message from me, I post it so late because I still can not sleep ... it's fair here there is currently a party and quite loud music. So here the explanation of the card.
This Christmas card is based on a simple card that I've painted with watercolors (light brown) and then got inked. Then a layer design paper (inked edge), a layer of white paper where I've holly stamped (inked edge), a band ribbon, a round die, a cut out stamp , cut out holly stickers and a piece of paper with 'Happy Christmas' on (inked edge). Stickers and stamp are colord with green and red. The stamp has also been given a layer of gold glitter. I have put three pearls on the desing paper.
Greetings,
Elfje
Challenges :


zaterdag 13 december 2014

Kerstkaart met als hoofdkleur blauw

Hallo,
Hier is er nog eens kerstkaartje gemaakt. Ik heb een gewone kaart met blauwe waterverf beschilderd en hierop heb ik gebruikt : een plaatje met een pinguin deze heb ik bewerkt met een gaasje en wat glitter voor wat strukuur, een blauwe cirkel (had ik nog liggen), een witte strik, 3 engeltjes (pons) , een plaatje met 'Winter Wishes' op en ik heb hier en daar parel stippen op de kaart gezet. Ik wou hiermee wat sneeuw gevoel geven.
Groetjes,
Elfje
Hello,
Here's another Christmas card made. I have a regular card with blue watercolor painted and this, I used a picture of a penguin that I edited with gauze and some glitter for what
structure, a blue circle (I had lying around), a white bow, three angels (punch), a plate with "Winter Wishes" and I've put here and there pearl dots on the card. I wanted to give this some snow feeling.
Greetings,
Elfje

Challenges:
woensdag 10 december 2014

De tweeling is er en de kaart is nu echt af...


Hallo,
Ik had gezegt dat ik verder nog aan de beertjes de kleur van roos voor een meisje en blauw voor een jongen ging toevoegen. Wel de tweeling is geboren !!! Eerst een meisje (het eerste beertje heeft wat roze erbij) en dan een jongen (tweede beertje heeft wat blauw erbij). Ik wou dit toch even mee geven...
Groetjes,
Elfje
Hello,
I had said that I add color to the bears the color of rose for a girl and blue for a boy wen the twin has born. And the twins were born !!! First a girl (the first bear has some pink added) and a boy (second bear has some blue added). I just wanted to let You know this...
Greetings,
Elfje

kerstkaart met vooral groen, wit en inkt


Hallo,
Ik heb vandaag een kerst/winter kaart in het groen gemaakt. Ik heb alles goed met inkt bewerkt.... wat een zwarte boel (want ik beinkt me al even erg als de kaart) lol. De volgende materialen vinden jullie terug op mijn kaart: een geëmboste witte kaart, een stuk groen kraft papier, een uitgestanst  stuk design papier met hulst op, een uitgestanst papier met een boom stempel en  3 keer een sneeuwvlokjes stempel, een witte strik, wit uitgeponste takjes, 1 van de vintage dies van Marianne Design, stempel 'winter wishes', parels en wat groene sterren voor het bling bling effect. Alle lagen zijn in verhoog aangebracht en de stempels zijn ingekleurd.
Groetjes,
Elfje
Hello,
Today I made a Christmas/Winter card in green. I have everything worked well with ink .... what a bunch of black (because I inked me as bad as the card) lol. The following materials do you find back on my card: an embossed white card, a piece of green kraft paper, a punched piece design paper with holly on, a punched paper with a tree stamp and 3 times a snowflakes stamp, a white bow tie, white punched twigs, one of the vintage dies from Marianne Design, punch "winter wishes", pearls and some green stars for the bling bling effect. All the layers are provided in platform and the stamps are colord.
Greetings,
Elfje
Challenges:
maandag 8 december 2014

een druk kerstkaartje in knal kleuren


Hallo,
Weer een kerstkaartje de basiskaart is wit. Ik had nog wat design papier met kerstballen deze heb ik gebruikt en dan nog gewoon blauw en rood papier. Het rode papier heb ik geembost. Ik heb alles op maat geknipt en op geplakt hiervoor heb ook gebruik gemaakt van faomblokjes. De ster is een stempel die ik met geel, oranje en blauw heb ik gekleurd.
Groetjes,
Elfje
Hello,
Another Christmas card the base card is white. I had some design paper with baubles that I used and then just blue and red paper. Red paper I embossed. I have all custom cut and pasted this've also used faomblokjes. The star is a stamp that I had colored with yellow, orange and blue.
Greetings,
Elfje  
 Challenges:


zondag 7 december 2014

Niet leuk om te doen...Hallo,
Ik heb vandaag weer wat kaartjes zitten te maken. Dit is een kaartje dat ik niet leuk vind om te maken, want dit betekend dat er iemand overleden is. Ik heb hier wit en een creme kleur laten overheersen omdat ik denk dat dit bij Mevrouw paste. Ik heb een zwart kruisje geborduurd en een zwart strikje toegevoegd. Ik hoop dat de nabestaande de kaart mooi vinden.
Groetjes,
Elfje
Hello,
I have made cards today again. This is a card that I do not like to make, as it means that someone is deceased. I have let dominate white and a cream color because I think it suited Madam. I have a black cross embroidered and added a black bow. I hope that
the family of the deceased Ms. like the card. 
Greetings,
Elfje
 

zondag 30 november 2014

mijn eerste gelifte kaart....


Hallo,
Dit kaartje heb ik gemaakt aan de hand van een liftkaart op Lift challenge blog.  Ik heb gekozen voor er een kerst twist aan te geven. Ik heb hiervoor de volgende materialen gebruikt uit mijn kast (voor mijn opleiding had ik veel knutsel materiaal bij gehouden zoals papier,... Ik dacht dat kan ik misschien nog gebruiken) : Een kerst achtergrond, een witte stuk papier, een stempel met allemaal krullen (hiermee de ongekleurde lijn gemaakt), stempel 'Happy Christmas', enkele gouden sterretjes (stickers), de cadeau's zijn stempels die ik met potloden heb in gekleurd.
Groetjes,
Elfje
Hello,
This card I made using a lift card from lift Challenge blog. I chose to give it a Christmas twist. I used the following materials from my closet (for I had my training , school, held at many craft materials such as paper, ... I thought I might still use): A Christmas background, a white piece of paper, stamped with all curling (this made the unstained line) stamp 'Happy Christmas', a few gold stars (stickers), the gifts are stamps I colored in with crayons.
Greetings,
Elfje

Challenges :


Christmas decorations on the wall ?
Hallo,
Ik heb hier weer een witte kaart gebruikt. En gebruik gemaakt van een strikjes snijmal, takjes pons,
Zilver stickers (met de flits lijkt het haast goud), een rood lint, een muur achtergrond en een prent waar ik met aan het 'prullen geweest ben'  (zo zeggen ze dat toch) en lijkt nu wel wat op stof ik heb op deze prent wat glitter gestrooid.  Ik heb ook de randen van de kaart en design papier beinkt.
Groetjes,
Elfje
Hello,
I made a white card again. And used a bow die, twigs punch,
Silver stickers (with the flash seems almost gold), a red ribbon, a wall background and a picture where I've been working on and put some glitter on. I also have the edges of the card and design paper inkted. 
Greetings,
Elfje
Challenges:

woensdag 26 november 2014

Twins !! een kaartje voor een geboorte van een tweeling


Hallo,
Vandaag heb ik een kaartje gemaakt voor de geboorte van een tweeling ...Het is te zeggen, de tweeling moet nog geboren worden maar ik heb alvast de kaart gemaakt. Een witte kaart is de basis hierop heb ik een kader getekend met glitter pen . Hierin heb ik groene glitter gelijmd. Dan komen er enkele lagen : een gebekte cirkel gestand waarin ik een design papier verwerkt heb , 2 dezelfde rechthoeken design papier met een wit randje. In elke rechthoek een beertje deze is gekleurd op het hartje op de voeten en in de oren na. Ik wil dit namelijk blauw doen voor een jongen en roos voor een meisje, de groene stipjes zitten er al wel in. Ik weet nog niet wat het gaat zijn dus laat ik deze nog wit tot ik het weet. Onderaan is een band met lintjes aangebracht met hierop een tag met hier op 'twins' en bovenaan heb ik 'congratulations' geschreven in dezelfde glitterstift al de kader is gemaakt.
De kaart is in het engels omdat deze naar het buitenland moet. Sorry voor de flits van de camera => glitter hé....
Groetjes,
Elfje 
Hello,
Today I made a card for the birth of twins ... It is to say, the twins haven't  born yet but I've already made the card. A white card is the basis to this, I have signed a framework with glitter pen.  I have glued green glitter in it. Then there are several layers: a standardized mouthed circle in which I have incorporated a design paper, two same rectangles design paper with a white edge. In each rectangle a bear that is colored but not in the heart on the feet and ears that is for later. I want to do this because blue for a boy and rose to a girl, the green stips are already there. I do not know what it will be so this time I still white until I know. Down a band with ribbons is applied with this tag with a case of 'twins' and at the top I 'congratulations' written in the same glitter pen as the framework was created.
The card is in English because it has to go a other country.
Sorry for the flash of the camera => glitter ....
Greetings,
Elfje
 Challenge's:


 

dinsdag 18 november 2014

Kerstkaart met mijn nieuwe mallen van Marianne Design


Hallo,
Hier een kerstkaartje waarop ik enkel van de mallen die ik vorig weekende gaan halen ben.
Ik had hier nog een mooie prent van Marianne Design Tiny liggen deze heb ik op een witte (glans) kaart met faomblokjes op geplakt. Ik was al in het bezit van de klimop mal (CR1213) die ook op de kaart is gebruikt (wel niet in zijn geheel). Van mijn nieuwe mallen heb ik 1 van de 3 vintage corners (LR0285) gebruikt en de krul (CR1276) is eigenlijk uit een andere reeks van Marianne Design. Dat denk ik toch.... Ik hoop dat ik de juiste info door geef. Nu weet ik ook weer waarom ik dit niet graag doe... Stel je voor dat ik hier een fout gemaakt heb.....Ik hoop van niet. Mocht dit toch zo zijn , mag u me het laten weten dan probeer ik dit te veranderen. Dank U.
Groetjes,
Elfje
Hello,
Here is a Christmas card that I just love the molds that I'm going to get last weekende.
I was here a beautiful picture of Marianne Design Tiny lie i on white (gloss) card faomblokjes stuck on. I was already in possession of the ivy mold (CR1213) that is also used on the card (not in its entirety). From my new molds I have one of three vintage corners (LR0285) used and the curl (CR1276) is actually from another series of Marianne Design. I think so anyway .... I hope to give the correct information by. Now I remember why I do not like to do this ... Imagine that I made a mistake here ..... I hope not. Should this be so, do let me know, I try to change it.
Thank you
Greetings,
Elfje
Challenges :


maandag 17 november 2014

kerstkaart voor aan de muur of in de boom te hangen...Hallo, 
Dit is de andere kerstkaart die ik gisteren al maakte. U ziet het vast aan de kaart ik heb deze zelf  getekend en geknipt. Ze gaat langs onder open en kan met het lint zo aan de muur of in de kerstboom hangen. Het is een witte kaart waar ik een special rode papier heb op aan gebracht en beinkt. Boven aan heb ik het lusje pergamano goud gemaakt. Uit een oude kleur groen heb ik takjes gemaakt met een spons en onder het wit papier (met een die gemaakt) zit dit papier ook nog eens. In het wit papiertje heb ik ook nog een reliëf  gemaakt en de randen beinkt. De stempel (sneeuwvlok) en sticker (kerstbal) is gemaakt op wit papier en ingekleurd. De tekst 'prettige feestdagen' is ook een sticker.
Alles is ook hier met foamblokjes in verhoog gemaakt.
Groetjes,
Elfje
Hello,
This is the another Christmas card I made yesterday. You see it I drew the card myself and cut it out. She goes along under open and with the ribbon to hang on the wall or Christmas tree. It is a white card which I have put a special red paper on and inked. I made the top of the loop with pergamano gold. From an old color green I made of twigs with a sponge and below the white paper (with a die made) is also this paper again. In the white paper, I also made a relief and inked the edges. The stamp (snowflake) and sticker (bauble) is made on white paper and colored. The text "Merry Christmas" is also a sticker.Everything is made 
higher with foam cubes.
Greetings,
Elfje
Challenges:

zondag 16 november 2014

kerstkaart in lichte kleuren


Hallo,
Ik heb vandaag 2 kaartjes gemaakt en nadien mijn mallen gaan af halen die ik besteld had.
Ja dit was wel nodig daar ik nog niet veel mallen heb. Ik hoop hiermee deze week mee aan de slag te gaan. Nu, na de voetbal ga ik proberen nog de 2 kaarten online te brengen die ik vandaag gemaakt heb anders is dit voor morgen. De 'basis' kaart is een witte kaart met een kerst design papier erop.
Hierop komen enkele 'dies' eerst een soort kantje (cirkel) in het wit en daarop 2 keer een rechthoekige die in een soort creme kleur. Ik heb de randen van glitter voorzien. Op de eerste een kerstboom die (de ster heb ik bewerkt met parel creme) en op de tweede een hert stempel waar ik een paar accenten goud heb gemaakt met een metalic stift. Daaronder heb ik een strook gemaakt met 2 parels en de stempel 'Happy Christmas' op. O ja, alle laagjes zijn met foamblokjes bevestigd.
Groetjes,
Elfje
Hello,
I made two cards today and then I pick up my dies that I had ordered.
Yes this was necessary because I do not have many molds. I hope that I can started with it this week . Now, after the football, I'm still trying to bring the two cards online that I've made today or als it is for tomorrow. The 'base' card is a white card with a Christmas design paper on it.
On this I put 'dies' the first a kind of lace (circle) in white and then 2 in a sort of rectangular in a cream color. I have provided the edges of glitter. On the First a Christmas tree (the star I've worked with pearl cream) and on the second a deer stamp I've made a few accents with a gold metallic marker. Below I made a strip with two pearls and the stamp 'Happy Christmas' on. Oh yes, all layers are attached with foam pads.
Greetings,
Elfje
Challenges:
donderdag 13 november 2014

Kerstkaart met ongekleurde stempel

Hallo,
Ik heb gisteren nog een kaartje  gemaakt maar door de voetbal te kijken (ik ben een echt thuis supporter lol) is het niet gelukt om deze nog op mij blog te plaatsen. Mijn excuses hiervoor. Op een witte 'basis' kaart  heb ik blauwe glitter gebruikt. Daarop heb ik 2 design papiertjes met daaronder kraft papier met foam blokjes aan gebracht. Op het laatste design papiertje heb ik de "Happy Christmas" gestempeld. Ik heb dit keer gekozen om een kerststempel op een wit papiertje te stempelen en deze niet in te kleuren. (vond het eens wat anders) De kerststempel is ook met foam omhoog gebracht. Met een pons uit kraft papier gemaakte takjes en pareltjes maken deze kaart af.
Groetjes,
Elfje
Hello,
I made a card yesterday but looking through the football (I'm a real home supporter lol) it was not possible to have this on my blog. My apologies.  I put on a white 'basic' card blue glitter. Then I have put two design papers with below kraft paper with foam pads on it. At the last design paper I stamped "Happy Christmas". I have chosen this time to a Christmas stamp stamping on a white piece of paper and not in color. (thought it was something else) The Christmas stamp is raised with foam. With a punch I made from kraft paper twigs and  I put pearls
on this card to finish it.
Greetings,
Elfje 
Challenges :dinsdag 11 november 2014

Een geborduurde kerstkaart met waterverfHallo,
Vandaag was het een feestdag bij ons 11/11 (wapenstilstand) en ik ben nog maar eens aan een kerstkaart begonnen. Eerst heb ik een witte simpele kaart met waterverf beschilderd in groen, geel en rood tinten. Dan heb ik een wit papier uitgestanst en hieruit de kerstbal uit gehaald (ook een stans). De kerstbal heb ik beglitterd en er terug in geplakt. In de vier hoeken heb ik met goud draad  geborduurd. Een kleine steen en 4 grote stenen heb ik aan gebracht voor nog meer  bling bling .
Groetjes,
Elfje
Hello,
Today was a holiday with us 11/11 and I have made once again a Christmas card. First I have a simple white card colord with watercolor in green, yellow and red. Then I have punched (die) a white paper and out of that a ornament (a die) that removed and used glitter on. After that I put the ornament back in. I have
embroidered the four corners with gold thread. I have glued a small stone and four large stones on the card for even more bling bling. 
Greetings,
Elfje

Challenges: